Garhytte

Garhytte/garrhytte/gahrhytte

 

Hyttebygning hvor garingen foregikk.