Garslagg

Garslagg/garkrets

 

Slagg, for det meste av oksiderte, uedle metaller som jern, sink, bly m fl., som ble trukket av ved garingen.

 

G. var kobberrikt og gikk enten til omsmelting i garherden, eller tilbake til foregående smeltetrinn (skjærsteinsmeltingen eller svartkobbersmeltingen).