Gebles

Gebles/gebläs (dial. Fritzø jernverk?) 

 

Betegnelse på perioden mellom oppstart og ny oppstart av en masovn etter at det var utført nødvendige reparasjonsarbeider på den.

 

Ved Fritzø Jernverk har en opplysning om at et g. varte fra august 1700 til august 1702, dvs 22 måneder, fordelt på 16 måneders drift og 6 måneder til oppmuring av forbrenningskamrene.[1]

I denne betydningen er ’et gebles’ ikke synonymt med blåsningstid eller smeltekampanje som bare omfatter tiden ovnen var i drift.

Fotnoter

1. Norsk kulturhistorie, bd 3:95.