Grabenstiger

Grabenstiger (ty. Grabensteiger)

 

Oppsynsmann for dammer og vannrenner.

 

Kongsberg Sølvverk fikk i 1680-årene en nyopprettet stilling som g. i forbindelse med en sterk utbygging av dam- og rennesystemet ved verket i dette tiåret.[1] (Se Tema-artikkelen Dammer og renner).

                 Stiger med tilsvarende ansvarsområde ble rundt 1800 omtalt som ”damstiger”.[2]

                 Sølvverket sto i en særstilling når det gjaldt utbyggingen av tilførselssystemet for vann. Ved øvrige norske bergverk fantes bare enkelte mindre slike anlegg.[3] Trolig var derfor bare på Kongsberg det fantes en egen ’stiger’ for dette området.

                

 

Fotnoter

1. Berg B. I. 1998 (25):179.
2. Brünnich 1804:24.
3. Heller ikke ved landets nest største bergverk i førindustriell periode (fram til ca 1900), Røros kobberverk, synes det å ha vært noe mer enn spredt anleggsvirksomhet på dette området.