Gran/gren

Gran/gren/green (ty. Gran/Grän/Gränchen, fra lat. granum=korn)

 

Betegnelse på de minste vektenhetene i det kølnske vektsystem for veiing av gull og sølv.

 

A). Sølvvekt. Både gran og gren ble brukt som betegnelse på de minste enhetene i det kølnske sølvvektsystem. 1 g.=1/18 dels lodd, eller 1/288-dels mark. (1 mark=16 lodd). Et eks.: Sølv som holdt 15 lodd 16 gran/gren rent sølv, inneholdt 285/288 deler, eller 98,96 % rent sølv. Regner en 1 mark = 235 g som et praktisk gjennomsnitt for de (små) endringer som skjedde gjennom århundrene, gir dette en lodd-vekt på ca 14,7 g og en gran/gren-vekt på ca 0,8 g. Ved lovendring i 1824 som også fastsatte en ytterligere inndeling av sølvvekten, ble enheten ”gran” fortsatt gjeldende betegnelse på den minste enheten, nå med en vekt på 0,0036 g, eller 3,6 mg.

B) Gullvekt. ’Gran’ og ’gren’ var de to minste vektenhetene i det kølnske gullvektsystem. 1 gran = ¼ karat, og 1 gren 1/3 gran eller 1/288 mark (1 mark=24 karat). Med 1 mark ≈ 235 g blir 1 karat 9,8 g, 1 gran=2,45 g og 1 gren=0,816 g

Se også lødighet.

 

Varia:

I enkelte kilder kan en finne overgangsformer mellom det gamle sølvvektsystemet også før desimalsystemet ble innført i 1875[1]. Fra en bergkandidatoppgave fra 1842 oppgis således lødigheten i en (rik) slig til 5 mark 11,81 lodd pr centner.[2] Med en tradisjonell angivelse skulle lødigheten her vært angitt som 11 lodd 15 gran. Det kan også tilføyes at det ved kontrollregning kan fastslås at kandidaten her forutsetter det gamle graninnholdet på 0,81 g og ikke det nye på 0,0036 g. Det kan dermed tyde på at man fant det nye vektsystemet fra 1824 tungvint og uhensiktsmessig, og heller foretrakk det mer moderne desimalsystemet for å oppnå den ønskede nøyaktighet i gehaltangivelsen.

Fotnoter

1. Den praktiske overgangen til metersystemet ble relativt raskt gjennomført. Det ble gjort obligatorisk for alle frå 1. juli 1882.
2. Samuelsen 1842:7.