Grav

Grav (ty. Graben)

 

En enklere utformet vannrenne eller grøft, gjerne uten dekke.

 

Bruk av ’grav’ skyldes trolig først og fremst tysk innflytelse. De tyske bergmennene brukte ordet ’Graben’ om en vannrenne.

 

Varia:

Ved Sølvverket, det tyskeste av alle norske bergverk, ble rennene gjerne kalt ’graver’, for eksempel Flomgrava, Kon­gensdamgrava og Soldatergrava.[1]

Fotnoter

1. Winger 1980:127.