Grunnkux

Grunnkux/erbteil (ty. Grundkux/Erbteil)                                                                                                                          

 

Andel i gruveselskap som etter bergordningen av 1540 skulle disponeres av grunneieren som erstatning for den grunnen bergverket la beslag på[1]

 

 

I et gruveselskap med normalt 124 kuxer hadde grunneieren etter bergordningen rett på fire g..

                 Ordningen med g. opphørte med bergloven av 1812 som avløste 1540-loven. Etter den nye loven skulle grunneieren ha erstatning eller betaling for den grunn han måtte avstå.[2]

 

Fotnoter

1. Nagel 1986:116 med henvisning til Helland 1892:310,311.
2. Regler om erstatning eller betaling var også gitt tidligere i bergordinansen av 1683, i interimsprivilegiene av 1687 og forordning av 1752. (Nagel op.cit.:117).