Grunnstoll

Grunnstoll/grundstoll (ty. Grundstollen)

 

1. Den stoll som til enhver tid innbringer dypest i en gruve; 2. stoll som etter forholdene har det dypest mulige innslagspunkt i dagen og dermed når det største dyp i gruven.

 

Ad 1. G. hadde etter gammel bergrett visse rettigheter, se arvestoll.