Gruvelakter

 

Betegnelse på lakteren brukt som lengdemål (se lakter).