Gursli-Lilandsheiene

Foreløpig versjon

 

Fra Lund Bygdemuseum og Kulturbank er 20.3.13 mottatt følgende opplysninger:

 

"Ved Gursli/Lilandsheiene i Lund var det i alt minst 3 selskap som startet eller forsøkte å starte opp.

 

1. Gursli Molybdæn Co A/S (Dette er det selskapet som var størst og best kjent under navnet Gursligruvene.) stiftet 1915 hadde da ca 120 mann i sving med alt.  Elmoremetode med 2 knusere og to kulemøller.

2. Moi Grubecompani A/S (De såkalte Lilandsgruvene)  Co Sør for Guldvannet i Lilandsheien ble stiftet april 1918. I 1919 arbeidet det 35 mann, utelukkende svensker der.  Hadde vaskeri med kulemølle, stor mannskapsbrakke, dynamitthus, lagerbygning og stigerbolig.  Samt kontor på Moi.  Pumpet vann fra Langavann over heia til vaskeriet.

Felt: Guldbergfeltet, Blyantsnutfeltet og Barstad Guldbækken.   El. kraft fra Sogndals el-verk.  Adm: 1 driftsbestyrer, 1 kontorist og en stiger.  Hovedkontor i Stavanger.

Denne gruven kom i gang og ble nesten lagt ned med det samme.  Mye tapte penger.

3. Lund Molybdæn Co juli 1918 med Myssefeltene blant annet. Ble fusjonert med det første selskapet, Gursli Molybdæn Co A/S . Feltene lå delvis i Lund og delvis i Sokndal kommune.

4.  Det var også et annet selskap som styrte de såkalte Skålandfeltene, men jeg greier ikke å finne presist navn på det selskapet pr. i dag."