Haga

Haga/bershaga (dial. Røros)

 

Parsell til egenproduksjon av matvarer og fôr.

 

Parsellene lå like utenfor byen. Røros hadde landets største byjordbruk.

Det er hevdet at selv om disse parsellene var til hjelp for arbeideren og hans familie, sikret også eierne (partisipantskapet) seg del i denne fordelen ved at lønningene kunne holdes lave uten at folk led direkte nød. Lønningene ved verket skal ha holdt seg lavere enn ved andre verk helt inn på 1930-tallet.[1]

 

Fotnoter

1. Odlaug 1955, bd 1: 31,32.