Hakemaskin

Hakemaskin[1]

Kombinert pumpe- og steinheisemaskin.

 

Maskinen bestod av en vanlig vannkunst integrert med en linekurv som via en omkoblingsmekanisme kunne skifte kjøreretning slik at man kunne heise stein kontinuerlig uten å måtte vende hjulets dreieretning slik man måtte med kjerraten.

Det er noe uklart om maskinen hadde kapasitet til å pumpe og heise samtidig.

            Maskinens kompleksitet gjorde den noe sårbar bl.a. for snø og isdannelse.

            H. synes bare å ha vært i bruk ved Kongsberg Sølvverk hvor det i alt ble bygget fire eller fem slike maskiner i perioden 1743-1791.

           

Omkoblingen skjedde ved manuell styring av to par stenger med haker som hang ned fra de to kunstkorsene som drev pumpene og to overliggende vippebjelker. Kurvakselen (kurvstokken) ble drevet rundt ved at hakene på det ene stangparet ble hektet inn på pinnene på den ene siden av  et pinnehjul som var montert på akselen. Når tønnen var oppe, ble bremsen dradd inn på kurvakselen, det aktive hakeparet trukket vekk fra pinnehjulet og det hvilende hakepar som hang ned på den motsatte side, ble tilkoblet for å dra kurvakselen i motsatt retning.

            Det fantes også andre typer h. enn den som er beskrevet her, men alle typene ble beveget av haker som vekselvis grep inn i pinnehjul montert på kurvakselen.

 

 

Fotnoter

1. Den artikkelen baserer seg hovedsakelig på Berg B.I. 1998 (25) og 1994 (121): passim.