Handelsvekt

Handelsvekt/materialvekt

 

Den 'vanlige' vektstandard i tidligere tider.

 

Betegnelsen ble ofte brukt for å presisere at vekten ikke var kølnsk vekt. Ved forordninger på slutten av 1600-tallet ble det fastslått at 17 pund kølnsk skulle tilsvare 16 vanlige handelspund slik at 1 pund kølnsk ble 0,47 kg mot handelsvektpundets vekt på tilnærmet lik 0,5 kg.

Se også centner.