Hardmalm

Hardmalm/hårdmalm

 

Svovelkisfattig kobbermalm med mye kvartsrik bergart. Den kvartsholdige h. tjente forslaggingen.

Begrepet "hardmalm" er et antonym til "bløtmalm" som består av svovelkisrik malm med lite kvartsholdig bergart.