Haspelseil

Haspelseil/haspelline/bergrep (ty. Haspelseil)

 

Tynn line som var viklet opp på haspelens aksel (rebban) for heising av stein eller vann fra gruven.

 

H. var av spunnet, utjæret hamp. I nyere tid (utover på 1800-tallet) ble det også brukt stålwire, mens det ikke er kjent bruk av kjetting i haspelarbeidet.

H. var festet på midten av rebban og slik at det vanligvis hang med to ender ned i sjakten for hver sin heisetønne (kybel). På denne måten kunne en tom tønne senkes ned i gruven samtidig som en full ble sveivet opp.

Det berettes også at h. ikke ble festet direkte til kybelen, men via en krok så den kunne hektes på og av. På denne måten kunne fylling skje uavhengig av heisingen og fulle tønner kunne hektes over på neste h. uten å tømmes (når det sto flere haspler over hverandre i en sjakt).

 

Varia:

- En av de første gruveulykkene ved Kongsberg Sølvverk skjedde i desember 1624 da en av gruvearbeiderne ble skadet ved at h. røk i Kongens gruve. Mannen kom seg senere, men fikk avkorting i sin akkordlønn for den uken han ikke arbeidet.[1]

Fotnoter

1. Berg, B.I. 1994 (121):46.