Helgesjikt

Helgesjikt/helgeschicht

 

Helgearbeid, ofte oppsyn,  brannvakt o.l..