Helgevarter

 

Vaktmann i helgene.

 

Til hans arbeid hørte f.eks. å ta en tur i gruven for å ha tilsyn med vannet og ellers se etter at alt var i orden med boliger og anlegg.

Det var vanlig med 5 dagers uke ved mange bergverk slik at helgevakten gikk over lørdag og søndag.