Hengstillingsskjoss

 

Kjetting brukt til å henge opp et arbeidsstillas.