Hestefordring

Uttransportering i dagen av løsbrutt stein og bergmasse med bruk av hest og vogn, gjerne skinnegående. Se også gruvejernbane.