Hjelpestoll

Hjelpestoll (ty. Hülfsstollen)

 

Stoll til avlastning for gruvedriften mens arbeidet med en større og dypere innbringende stoll pågikk.