Hjulgrav

Utgravd rom med murte vegger som vannhjulet sto i.

 

Hjulet sto bare delvis nede i h., resten av det raget opp over bakkenivå og ble overbygget.

Plassering i h. var et alternativ til innbygging av hele hjulet i en hjulstue. Hensiktsmessighetsbetraktninger, forholdene på stedet og beregning av kostnader var trolig avgjørende for valg av alternativ.

 

Fra Røros kobberverk berettes følgende: ”Hjulgravene som hjula stod i kan vi tenkje oss som 3-4 m djupe kjellar-hol med mura vegger. Hjula nådde eit godt stykke, kanskje 2-2½ m over hyttgolvet. Omkring hjulgrava, og truleg i høgd med overkanten på vassrenna, vart tømra ein firlafta tømmerkasse, det var sjølve hjulhuset. Som tak på hjulhusa vart det lagt eit flatt tekke av bord.[1]

Fotnoter

1. Ødegaard 1984:21.