Hjulkrans

Hjulkrans/vannhjulskrans/krands

 

Betegnelse på den ytre ring på vannhjulet.

 

H. bestod av flere deler, to hjulringer, skovler, hjulpinner, og bunnbord på vannhjul som hadde skovlekasser.

 

De to hjulringene var satt sammen av sirkelsegmenter av plank (hjullasker), enten enkle, eller doble lagt mot hverandre i forband. Lasker som skulle være anlegg for hjularmene, var ekstra tykke. Skovleplatene lå i spor i ringene som ble holdt sammen med hjulpinner (tynne stokker), en pinne for hver skovl.

Grov, tørr furu hvor kjerneveden var saget bort ble ansett som det beste materiale for hjullaskene.