Hjulstueovn

Ovn som sto inne i hjulstua for å hindre isdannelse på vannhjulet, se hjulstue.