Hovedstoll

Hovedstoll (ty. Hauptstollen)

 

Den viktigste stoll, som regel den dypeste.

 

H. kunne, foruten den primære funksjon å løse gruven for vann, ofte bli drevet også for å bedre ventilasjonen og for transportformål.

Ved Kongsberg Sølvverk skapte de store stollene, f.eks. Christian 7. stoll, på 1800-tallet nye muligheter for en kraftig og fortsatt drift mot dypet ved å lette vannhjulenes arbeid og å skape fallhøyder som kunne utnyttes av vannsøylemaskiner[1], se stoll.

 

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):443.