Hyttekrets

Hyttekrets (ty. Hüttenkrätz=smeltehytteavfall)

 

Betegnelse på stadig sirkulerende avfall fra de forskjellige prosesser i smeltehytta. Se også krets.