Hyttemalm

  

1. Metallrik malm som kunne gå direkte til smelting uten sjeiding el annen oppredning (også kalt smeltemalm og ekstraksjonsmalm) 2. Smelteverdig kobbermalm.

 

Ad 2. Betegnelsen ble bl.a. brukt kontrasterende til svovelkis (som ble eksportert) ved Sulitjelmaverket.