Ildsvaga

Ildsvaga (dial. Foldal)

 

Brannvakt.

 

I. ble organisert i helgene og ble pålagt arbeiderne på omgang. Oppsynet gjaldt særlig den brannfarlige smeltehytta.

 

Varia:

- Ikke alle tok arbeidet som brannvakt like alvorlig. I 1790 truet hyttemesteren ved Foldalsverket med at de som ikke gikk brannvaktene som de skulle, ville miste jobben. Noen år senere skjedde allikevel en ulykke. Nattevakten Rasmus Blostrupsen møtte fram for å gå brannvakt, men gikk tidlig hjem for å få seg litt søvn. Da han våknet, var hele hytteanlegget overtent. Verdiene sto ikke til å berge.[1]

 

 

Fotnoter

1. Alle opplysninger fra Bækkelund og Kalvatn (red.) 1998:71,72