Inndrift

Lengde utbrutt bergrom i forhold til et fast punkt; framdrift.

 

Varia:

- Ved Kongsberg Sølvverk ser kaldkilingen med hammer og bergsjern til å ha kommet inn i en krise i 1650-årene. I. synker og kom flere steder ned mot 20 cm i måneden [!] for en arbeider. En viktig årsak til dette var at fjellet ble hardere og fastere etter hvert som gruvene ble dypere.[1] Vanlig i. med fyrsetting i drifter på ca. 2 m høyde og 1,5 m bredde var 1-2 m i måneden, men kunne også gå ned i 0,5 m (Kongsberg).[2] 

 

- Ved Løkken kobberverk regnet man at man på én fyrsetting kom fire - fem centimeter innover i fjellet. De gamle bergmenn hadde en tommelfingerregel for i.: To fingerbredder (ca 5 cm) for hver fyring når man drev i kis, to håndbredder (ca 16 cm) når man drev i gråberg.[3]

 

 

Fotnoter

1. Berg 1988 (470): 34.
2. Ibid.: 37.
3. Tokle 2005: 26.