Innsetter

Innsetter/innsettar (dial. Røros)

 

Arbeider som hadde ansvar for mottak og påfylling av brikketert gods (se brikettering) på vannkappeovnen, samt riktig innblanding av tilslag.

 

Arbeidsplassen var en liten plattform helt på toppen av ovnen. Arbeidet var usunt og ubehagelig. Arbeideren måtte stå helt innved ovnen i en sviende, sterk røyk og idet brikettene falt ned i ovnen, slo flammene opp.

Riktig mengde tilslag var viktig for en god ovnsgang. For lite gods kunne dessuten føre til at det brant hull på ovnen. I. fikk derfor aldri tid til mer enn et kvarters matpause.

 

Varia:

- Ole Sorken som bl.a. arbeidet som i. i sin tid ved Rørosverket, forteller: "Vernebrilla og hørselvern fanns itj'. Det va' itj'snakk om hjelm hell'. Vi hadde berre 'i sixpenshuve på ".[1]

 

 

Fotnoter

1. 2005: Gjengitt i Borgos 2005:4.