Jernkontoret

Den svensk stålindustriens bransjeorganisasjon, dannet i 1747.

 

J. har seks råd og utskott. Av størst interesse i vår sammenheng er Bergshistoriska utskottet.

For informasjon om utskottets oppgaver og sammensetning, se http://www.jernkontoret.se/om_oss/vara_utskott_och_rad/bergshistoriska_utskottet/index.php

Utskottets ’Expertkommitté’ har et norsk medlem, fagsjef Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum.

Utskottet har bl.a. forestått en digitalisering av Sven Rinmans Bergwerkslexicon fra 1789 som er tilgjengelig på http://www.jernkontoret.se/om_oss/vart_bibliotek/bergwerkslexicon/index.php

For J.s historie se http://www.jernkontoret.se/om_oss/var_historia/index.php