Jesselliv

Jesselliv (dial. Røros)

 

Gruvearbeiderliv.

 

’Jessell’ odiøs avledning av gesell = arbeidsfolk ved gruvene.[1]

Fotnoter

1. Grue 2008:15.