Kamhjul

Kamhjul (ty. Kammrad)

 

Eldre betegnelse på tannhjul.

 

K. ble ved bergverkene særlig brukt i kraftoverførings- og utvekslingsmekanismer i hestegjøpler som ble anvendt som lensemaskiner, se vanngjøpel (1.).

            Også rotasjonen på vannhjulsaksler ble i enkelte tilfeller utvekslet med k.. Her kan som eksempel nevnes Borrings kvikkmaskin for utvinning av sølv ved amalgamasjon.[1]

 

Varia:

- Kamhjulsoverføring var vanlig i Mellomeuropa ved drift av vanngjøpler, likesom ved en rekke andre maskiner utenom bergverk, som f.eks. kornmøller.[2]

 

Fotnoter

1. Moen 1967:88.
2. Berg B. I. 1998 (25):249.