Kamphus

Kamphus (dial. Røros)

 

Bu som stod langs veiene i Røros-området for oppbevaring av avfall (kamp) etter utluting av skrov og etter kaldrøsting. Kampen ble brukt til å strø på veiene på våren for å gi raskere issmelting.