Karat

Vektenhet for gull og edelstener. I tidligere tider var 1 k. = 1/24 kølnsk mark, eller ca 9,7 g. Ved lov av 27.5. 1910 ble det i Norge innført metrisk k. = 0,2 g.

K. brukes også for å angi finheten av gull, således at 24 k.= 1000 deler = 1000 ‰ rent gull. Se også gran og lødighet.