Katteskalle

Arbeidernes betegnelse på en stor stein som skulle slås i stykker, men som til tross for mye arbeid bare ble slått rund – rund som et kattehode - i stedet for å gå i stykker.[1]

 

 

Fotnoter

1. Berg B.I. 2002 (70):22.