Kibb

Betegnelse på vognene/beholderne brukt til oppheising av malm gjennom gruvesjaktene, tidligere også betegnelse på transportkassene i taubanene.