Kileort

Kort horisontal gruvegang uthugget i vannhjulets akselnivå for å skaffe plass til kiling av hjulakselen når hjulet stod i gruven.

 

Varia:

- Vannhjulet hvilte i en opplagring med en jernaksel som var drevet inn i hjulstokken og kilt fast med trekiler. Kilene, helst av eik, bjørk eller seig furu, hadde form som store spiker og ble drevet inn tett ved siden av hverandre. Jernkiler ble frarådet, bl.a. fordi de kunne ødelegge enden på hjulstokken.