Kiln

Mindre sjaktovn eller kammer hvor materiale opphetes, tørkes eller brennes under kontrollerte temperaturforhold. Brukes bl.a. til røstingkalsinering og kalkbrenning.

 

For k. brukt til røsting av svovelrik stykkmalm, se sjaktovnrøsting.