Kimpning

Krysset hvor armene i kunstkorset er innfelt i hverandre.