Kislinjal

Kislinjal/linjal/ertslinjal

 

Kisforekomst med en flat, langstrakt form hvor bredden er større enn tykkelsen.

 

Det mest ekstreme eksempel på en linjalformet forekomst finner vi Kongens gruve på Røros. Der ble det påvist en linjal med lengde ca 3000 m, mens bredden bare varierte mellom 50 og 100 m og tykkelsen oftest var mellom 1-4 m.[1] Også Storvartz og Muggruven hadde svært lange k..[2] Et annet eksempel er Giken-forekomsten i Sulitjelma som på 1930-tallet var fulgt 1600 m i lengderetningen, med en avbygningsverdig bredde på 2—400 m og en gjennomsnittsmektighet på 1,50 m.[3]

Andre vanlig former er linser og stokker, se disse.

 

Fotnoter

1. Foslie1926:17.
2. Vogt 1904 (487):3.
3. Quale 1932:176.