Kislinse

Kislinse/linse

 

K. har gjerne en eggaktig form og ligger ofte "stjert om stjert", dvs at en ny linse begynner der hvor en annen kiler ut. K.s tykkelse kunne unntaksvis gå opp i 15 meter (Storvarts, Røros), men var vanligvis et par meter.[1]

Andre vanlig former er stokker og linjaler, se disse.

Fotnoter

1. Brøgger og Vogt 1894:14