Kismalm

Kismalm (også dial. Røros) 

 

1. Kommersiell betegnelse på svovelkismalm med ca 4 % kobber. 2. D.s.s. kis. 3. Dial. Røros. Svovelkisrik kobbermalm av den typen man utvant ved Nordgruvene (Kongens gruve, Christianus Sextus, Arvedalsgruva).[1]

 

 

Ad 1: K. fikk ved salget en tilleggspris pga høy kobberprosent. Vanlig kobberinnhold i eksportkis var rundt 2,5 %, ofte lavere. [2]

 

Fotnoter

1. Holmsen 1945:6.
2. Brøgger og Vogt 1894:12,13.