Kjelmurer

Kjelmurer

 

Arbeider som foresto reparasjoner eller fullstendig nymuring av konverterfôringer (se konverter).

 

Ved Sulitjelmaverket hadde man to faste k.. Nymuring av konverteren ble ofte foretatt om sommeren.[1]

"Kjel" var en vanlig brukt betegnelse på konverterskroget.

 

Fotnoter

1. Pers. medd. Kjell Lund Olsen 21.9.09