Klappe skram

Banke ned løst fjell i endeveggen (skrammen) etter fyrsetting.

 

Arbeidet ble utført med en tung hammer, kalt ortfeisel, og ble regnet som noe av det mest anstrengende arbeidet i gruven.