Klaverenne

Klaverenne/klaverende

 

Vannrenne av tre lagt på høye bukker for å få vannet over større forsenkninger i terrenget, og når det skulle ledes bort til vannhjulene.

                

Navnet kom av at rennekassen ble holdt sammen av utvendig påspikrede rammer av plank som med jevne mellomrom lå som en ’klave’ rundt rennen.

K. var i bruk ved Kongsberg Sølvverk helt fram til 1950.