Klosseverk

Klosseverk/klodseverk

 

Veggelement bestående av firkantede stykker av tre eller stein.

 

K. ble i bergverksdriften 1. brukt som utfylling i bindingsverkskonstruksjoner bl.a. i hjulstuer, pukkverksbygninger, hengbenker og røstehus;  2. som fordemningsvegg ved bygging av kilsump (tredam) nede i gruven. [1]

 

Ad 1. Klosseverksbygninger var billige bygninger idet en kunne utnytte stykker og stumper av tre som var blitt til overs fra annen byggevirksomhet ved verket. Som utfyllingsmateriale av stein ble brukt slaggtegl.[2]

Fotnoter

1. Brünnich 1816:43.
2. Norsk historisk leksikon:205.