Knipsmed

 

Smed som arbeidet i knipsmia med utsmiing av tynne stenger, spikeremner og andre lettere smiarbeider under en kniphammer.