Kobberbu

Kobberbu/kopparbu/koppårbu

 

Bu for oppbevaring av verkets ferdigprodukt, garkobberet.

 

På Røros ble kobberet lagret i k. "under 3 lås". Direktøren, bergskriveren og 

hytteskriveren hadde en nøkkel hver.[1] Låsen til k. som ble bygd til den nye garhytta i 1840, finnes ennå. Denne låsen har også tre nøkler. Det har vært hevdet at denne sikkerhetsforanstaltning var rettet mer mot partisipantene enn for å forhindre vanlig tyveri. Garkobber var nok ikke så lett å omsette for en ‘simpel’ mann.

 

Fotnoter

1. Ødegaard 1984:9