Kobberoksydul

Tidligere betegnelse på kobberoksid med kjemisk sammensetning Cu2O.

 

I dag brukes betegnelser som kupritt, eller rødkobbererts (om det naturlige kobbermalmmineralet), eller kuprøs oksid, evt. kobber(I)oksid.

Mineralet rødkobbererts har ikke spilt noen rolle som kobbermalm i norsk kobberindustri.

Kunstig fremstilt er oksidet et rødt pulver som i dag har sin største anvendelsen som aktiv substans i bunnstoff til båter.

På dette nettstedet er brukt betegnelsen kobberoksid, evt med tilføyelsen Cu2O når sammenhengen gjør det viktig å ikke blande oksidene Cu2O og CuO.