Kontrabok

Regnskapsbok hvor mellomværende mellom to parter føres opp når det ikke gjøres opp i penger.

 

Ved bergverkene ble det benyttet k. for avregning av bøndenes leveranser av trekull og eventuelt andre varer, mot deres uttak av varer, særlig matvarer, fra verkets provianthus.